دریافت جایزه و بونوس رایگان شروع بازی و ثبت نام

اصطلاحات اصلی باز رولت

رولت یک بازی کازینویی می باشد که روی یک میز چرخان و یک میز که میز رولت نام دارد انجام میگردد. در چرخ گردان رولت، اعداد متناوب (یک در میان) زوج و فرد و که به رنگهای  سیاه و قرمز می باشند قرار دارد.

تفاوت بازی رولت اروپایی و آمریکایی

همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید، رولت آمریکایی دو حرفه دارد که جفتش صفر می باشد و همین دو حفره ای که دارد، مزایای خیلی زیادی را به کازینو خواهد داد و شاید به ضرر شما باشد.

در صورتی که در بازی رولت اروپایی، تنها یک حفره دارد که این به سود شما خواهد بود و به ضرر کازینو! به همین خاطر رولت اروپایی طرفداران بیشتری نسبت به بازی رولت آمریکایی دارد.

در رولت امریکایی هاوس ادج ۵ درصد می باشد اما در رولت اروپایی هاوس ادج ۲ درصد می باشد.

در چرخ بازی رولت عددهای بین ۰ تا ۳۶ است و همان گونه ای که در بالا شرح دادم، باید یک عدد یا یک خانه خاص را شما مشخص کنید و روی آن رنگ و یا عدد شرط بندی را انجام بدهید.

بازیکنان باتوجه به استراتژی هایی که در بازی دارند و قوانینی که رولت اروپایی یا رولت آمریکایی دارد برای انتخاب اعداد یا رنگ های روی صفحه استفاده کنند. بعد از اینکه یک رنگ یا یک عدد را انتخاب کردید، توپ را در سوی مخاف حرکت صفحه رولت دیلر می چرخاند و باید توپ در خانه ای که متوقف شد، آن شخص برنده می شود.

جهت شرط بندی بر روی رولت اروپایی و آمریکایی ، ما کلا دو نوع متفاوتی از شرط بندی به اسم شرط بندی خارجی و شرط بندی داخلی داریم که اندازه سود بدست آمده در هر کدام از این شرط بندی ها با هم متفاوت می باشد.

در هر دو ورژن، در صورتی که توپ روی عدد صفر متوقف گردید، شما بازنده خواهید بود اما در صورتی که از شرط بندی داخلی استفاده کنید، چون امکان توقف توپ روی شرط بندی شما کم خواهد بود،سود شما بیشتر می شود.

اصطلاحات اصلی در بازی رولت چیست؟

رولت الکترونیکی (Electronic roulette): نوع ویژه از گردونۀ رولت که به‌صورت الکترونیکی کار می‌کند. به آن ماشین رولت خودکار یا رولت سریع‌السیر هم گفته می شود.

آن پلان (En Plein): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی استریت-آپ یا همان شرط‌بندی داخلی روی یک عدد.

آن پریزون یا گروگذاری (En Prison): اصطلاح فرانسوی جهت گزینه‌ای مطلوب که در برخی میزهای رولت تک‌صفره ارائه می‌شود. بر اساس این قانون اگر گوی روی عدد صفر بایستد بازیکن شرط‌بندی پنجاه‌پنجاه خود را نمی‌بازد. در عوض، شرط برای دور بعدی گرو می‌ماند. اگر شرط برنده شود همۀ پول بازیکن به او برمی‌گردد. در صورتی که شرط بازنده شود پول از آن کازینو است.

گردونۀ رولت اروپایی (European Wheel): گردونۀ رولتی که فقط یک خانۀ صفر دارد و ترتیب عددها (در جهت عقربۀ ساعت با شروع از عدد ۰) به شرح زیر می باشد:

۰، ۳۲، ۱۵، ۱۹، ۴، ۲۱، ۲، ۲۵، ۱۷، ۳۴، ۶، ۲۷، ۱۳، ۳۶، ۱۱، ۳۰، ۸، ۲۳، ۱۰، ۵، ۲۴، ۱۶، ۳۳، ۱، ۲۰، ۱۴، ۳۱، ۹، ۲۲، ۱۸، ۲۹، ۷، ۲۸، ۱۲، ۳۵، ۳، ۲۶٫

شرط‌بندی روی عددهای زوج (Even Bet): شرط‌بندی‌ای که جهت بردن در آن گوی باید روی یکی از عددهای زوج بایستد.

شرط‌بندی پنجاه‌پنجاه (Even Money): شرط‌بندی‌ای که پرداختی‌اش یک به یک میباشد. در بازی رولت شرط‌های قرمز، سیاه، فرد، زوج، پایینی، و بالایی همه پرداختی پنجاه‌پنجاه دارند.

یربه‌یرشدن (Even Up): شرطی که سود ریاضی برای دو طرف ندارد. در بازی رولت، این اتفاق فقط وقتی می‌افتد که گردونه یا دیلر متمایل باشد، زیرا همۀ شرط‌های بازی مزیت کازینو قابل توجهی دارند.

بازی منصفانه (Fair Game): بازی‌ای که در آن نه بازیکن سود دارد نه کازینو. رولتی بازی منصفانه‌ای نمی باشد.

شرط‌بندی ۵عددی (Five-Number Bet): فقط برای گردونۀ آمریکایی است و شرط‌بندی واحدی می باشد که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از عددهای ۰، ۰۰، ۱، ۲ یا ۳ بایستد. این بدترین شرط‌بندی واحد در بازی رولت می باشد.

گردونۀ قلابی (Gaffed Wheel): گردونه‌ای که با خدعه درست شده است (توسط بازیکن یا کازینو).

ژتون‌های سبز (Greens): ژتون‌هایی به ارزش ۲۵ دلار.

شرط‌بندی بالایی (High Bet): قماری که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از عددهای بالایی (۱۹ تا ۳۶) بایستد.

هوکا (Hoca): نسخۀ اولیۀ رولت.

میز داغ (Hot Table): میزی که بازیکنان پای آن برده‌اند.

سود کازینو (House Edge): سود ریاضی که کازینو در شرطی معین دارد.

آمپیر (Impair): اصطلاح فرانسوی برای شرط‌های فرد یا قماری که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از عددهای فرد بایستد.

شرط‌بندی داخلی (Inside Bet): شرط‌بندی روی بخش مرکزی و شماره‌دار صفحۀ بازی رولت.

لا پارتاژ یا واگذاری (La Partage): مشابه قانون گروگذاری است، اما در اینجا بازیکن نیمی از شرطش را می‌بازد و این گزینه پیش روی او نیست که شرطش را برای دور بعد گرو بگذارد.

شرط‌بندی خطی (Line Bet): قماری که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از شش عدد منتخب ما بایستد (شش عددی که در دو ردیف سه‌عددی روی صفحۀ شرط‌بندی با یک خط از هم جدا شده‌اند).

شرط‌بندی پایینی (Low Bet): قماری که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از عددهای پایینی (۱ تا ۱۸) بایستد.

مانک (Manque): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی پایینی.

خط مایر (Mayer Line): استراتژی شرط‌بندی رولت که در آن نتایج شرط‌های بازنده به‌مقدار جزئی در دور بعدی زیاد می‌شوند. مجموعه‌ای از ده عدد در یک خط که حذف شوند به برد ده واحد رهنمون می‌شود.

ریسک‌کردن بر سر پول (Money at Risk): پولی که قمار شده و ممکن است از دست برود.

نیکل (Nickel): ژتونی پنج‌دلاری که معمولاً قرمز است.

نووار (Noir): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی روی رنگ سیاه.

شرط‌بندی فرد (Odd Bet): شرط‌بندی‌ای که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از عددهای فرد بایستد.

احتمالات (Odds): احتمال وقوع یک رویداد.

بازی بی‌روی‌وریا (On the Square): یک بازی صادقانه.

شرط‌بندی خارجی (Outside Bets): یکی از شرط‌های دو به یک یا پنجاه‌پنجاه که در قسمت خارجی صفحۀ بازی رولت است.

پِیر (Pair): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی روی عددهای زوج.

پارلی (Parlay): دوبرابرکردن شرط بعد از بردن.

پس (Passe): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی روی عددهای بالایی.

پیشرفت مثبت (Positive Progression): هر سیستم قماری که در آن پس از یک برد شرط‌تان را اضافه می‌کنید.

پرمی‌یر (Premiere): اصطلاح فرانسوی که به اولین گروه ۱۲تایی از عددها در شرط‌بندی دوجینی اشاره دارد.

شرط‌بندی چهارتایی (Quarter Bet): قماری که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از چهار عدد منتخب ما بایستد. مانند شرط‌بندی کرنر و شرط‌بندی اسکوئر.

کوارترز (Quarters): ژتون‌هایی به ارزش ۲۵ دلار. معمولاً به رنگ سبز.

شرط‌بندی روی رنگ قرمز (Red Bet): قماری که برای بردن در آن گوی باید روی رنگ قرمز بایستد.

ژتون‌های قرمز (Reds): ژتون‌هایی به ارزش پنج دلار.

روژ (Rouge): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی روی رنگ قرمز.

تقسیم بخش‌ها (Section Slicing): تقسیم‌کردن گردونه به بخش‌ها بر مبنای عددهایی که گوی روی آنها می‌ایستد برای کشف‌کردن تمایل‌ها یا انحراف‌ها.

دوره (Session): دورۀ معینی برای بازی در کازینو. معمولاً زمان از پیش تعیین‌شده‌ای برای این دوره منظور شده، یا با میزان خاصی از بردها یا باخت‌ها مشخص می‌شود.

گردونۀ تک‌صفره (Single-Zero Wheel): بنگرید به گردونۀ اروپایی.

شرط‌بندی شش‌عددی (Six Number Bet): مانند شرط‌بندی خطی.

سیزان (Sixain): اصطلاح فرامسوی شرط‌بندی شش‌عددی یا خطی.

شرط‌بندی اسپلیت (Sixain): شرط‌بندی واحدی که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از دو عدد منتخب ما بایستد.

شرط‌بندی استریت آپ (Straight Up Bet): شرط‌بندی در محدودۀ داخلی روی یک عدد.

شرط‌بندی استریت (Street Bet): شرط‌بندی‌ای که برای بردن در آن گوی باید روی یکی از سه عدد منتخب ما بایستد.

سارندر (Surrender): گزینه‌ای که به‌موجب آن در شرط‌های پنجاه‌پنجاه وقتی گوی روی عددهای ۰ و ۰۰ می‌ایستد کازینو فقط نیمی از آنچه را بازیکن باخته برمی‌دارد. تعداد کمی از کازینوهای آمریکا این گزینه را ارائه می‌کنند.

صفحۀ میز بازی (Table layout): دو نوع اصلی از میز وجود دارد: آمریکایی و فرانسوی.

ترانسورسال (Transversale): اصطلاح فرانسوی شرط‌بندی سه‌عددی یا شرط‌بندی استریت. به آن تریپل یا تریو هم می‌گویند.

شرط‌بندی تریپل یا تریو (Triple or Trio Bet): مانند شرط‌بندی استریت.

احتمالات واقع (True Odds): احتمال بالفعل وقتی یک اتفاق روی می‌دهد.

ردیابی بصری گردونه (Visual Wheel Tracking): توانایی تشخیص اینکه گوی کجای گردونه می‌ایستد.

قمار (Wager): اصطلاح دیگر شرط‌بندی (bet).

گردونه (Wheel): مختصرشدۀ گردونۀ رولت.

ژتون‌های گردونه (Wheel Chips): ژتون‌هایی که مخصوص بازی رولت استفاده می‌شوند.

رأس گردونه (Wheel Head): بخشی از گردونۀ رولت که خانه‌های شماره‌گذاری‌شده دارد.

رولر گردونه (Wheel Roller): دیلر بازی رولت.

راهکارهای گردونه (Wheel Roller): راهکارهایی که می‌کوشند به‌منظور سودکردن بازیکن از نقصان‌های گردونه بهره‌برداری کنند.

سنجش گردونه بر مبنای زمان (Wheel-Clocking): سنجش گردونه بر مبنای زمان دو معنی اصلی دارد یا دو جور سنجش داریم. یکی دنبال‌کردن نتایج بازی رولت است مگر به الگو و امکان وجود گردونۀ منحرف یا متمایل برسیم. دیگر اینکه به‌صورت بصری یا الکترونیکی سرعت گردونه را اندازه بگیریم و تلاش کنیم حدس بزنیم که گوی کجا می‌ایستد.

 

برچسب: اصطلاحات اصلی باز رولت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار سئو و بهینه سازی فروش بکلینک طراحی سایت اصفهان چیتا بت سایت شرط بندی چیتا بت چیتا بت فارسی