دریافت جایزه و بونوس رایگان شروع بازی و ثبت نام

آموزش بازی رولت + فیلم وعکس

رولت یک بازی خیلی لذت بخش در بازی های شرط بندی آنلاین است و قوانین بسیاری دارد. بدین جهت، برای افرادی که می پرسند چطور رولت بازی کنیم، آموزش این امر ضروری است. زمانی که با دانستن این قوانین بازی میکنید، هم لذت بیشتری خواهید برد و هم درآمد بیشتری کسب خواهید کرد. بازی رولت که در تمامی کازینوها و وبسایت‌های شرط‌بندی مشاهده میشود ، یک بازی بسیار لذت‌بخش و همچنین بازیی است که شما را ملزم به انجام محاسبات می‌کند. پس، پیش از بازی رولت، باید قوانین را به خوبی بدانید و محاسبات را به خوبی انجام بدهید.

شرط بندی در بازی رولت

شرط بندی در بازی رولت و فرمول بازی رولت بسیار ساده است. شما میتوانید با به خاطر سپردن قوانین بازی رولت به راحتی در این بازی شرط بندی کنید. در این بازی دو حالت کلی شرط بندی وجود دارد که به شرط داخلی و شرط خارجی تقسیم میشود. هر یک از این دسته خود دارای چند زیرمجموعه و حالت هستند که در ادامه همه ی آنها را خواهید آموخت.

هر یک از قسمتهای و حالت های شرط بندی در بازی رولت دارای یک ضریب برنده شدن مختص خود هستند و یادگیری آنها برای کسانی که میخواهند بر روی چند قسمت مختلف همزمان شرط بندی کنند بسیار مهم است.

فیلم آموزش بازی رولت قسمت اول

فیلم آموزش بازی رولت قسمت دوم

شرط داخلی

شرط داخلی به شرط هایی گفته میشود که بازیکن ژتون خود را درون محدوده اعداد گذاشته و بر روی یک یا دسته ای از اعداد داخل بازی از 0 تا 36 شرط بندی کند.

بازیکن میتواند همزمان چند ژتون در چند قسمت مختلف قرار دهد تا شانس برنده شدن وی بیشتر شود.

1. شرط مستقیم یا Straight-up bet

ضریب: 35 به 1

شرط مستقیم یعنی بازیکن ژتون خود را مستقیماً بر روی یکی از اعداد صفحه قرار دهد. در این حالت، بازیکنی که برنده شود بیشترین ضریب بازی یعنی 35 به 1 را برنده میشود.

به عنوان مثال اگر بازیکن ژتون 1000 تومانی خود را بر روی عدد 23 گذاشته باشد و برنده شود، 35 برابر آن را برنده میشود. یعنی 35000 تومان به علاوه 1000 تومان اولیه که مجموع آن 36000 تومان میشود.

2. شرط قیچی یا Split bet

ضریب: 17 به 1

شرط قیچی به نوعی از شرط داخلی گفته میشود که بازیکن ژتون خود را بر روی خط میان دو عدد قرار میدهد.

در این حالت اگر هر یک از این خانه ها برنده شوند، بازیکن 17 برابر شرط خود را برنده میشود.

به عنوان مثال اگر بازیکن ژتون 1000 تومنی خود را بر روی خط میان 13 و 16 قرار دهد و چرخ رولت خانه 13 را نشان دهد، بازیکن 17000 تومان برنده میشود که با 1000 تومان شرط اولیه خود 18000 تومان از میز برمیدارد.

3. شرط جاده یا Street bet

ضریب: 11 به 1

شرط جاده ای یعنی هنگامی که بازیکن ژتون خود را بر روی یکی از ستون های عمودی (ستون 3تایی) قرار دهد. هنگامی که توپ در خانه یکی از این اعداد متوقف شود، بازیکن 11 برابر ژتون خود را برنده میشود.

به عنوان مثال در اینجا بازیکن بر روی ستون اعداد 25، 26 و 27 یک ژتون 1000 تومانی شرط بندی کرده است و برنده میشود. وی 11 برابر ژتون اولیه خود یعنی 11000 تومان دریافت میکند که با ژتون اولیه خود، 12000 تومان خواهد شد.

4. شرط گوشه یا Corner bet

ضریب: 8 به 1

شرط گوشه در شرطهای داخلی زمانی انجام میشود که بازیکن ژتون خود را بر روی نقطه تلاقی 4 خانه قرار میدهد و 4 عدد را پوشش میدهد. در این حالت، بازیکن برنده ای که شرط گوشه بسته است، 8 برابر ژتون اولیه خود را دریافت میکند.

به عنوان مثال اگر بازیکنی که ژتون 1000 تومانی خود را برای شرط گوشه بر روی اعداد 32، 33، 35 و 36 مطابق تصویر زیر قرارداده است، برنده شود، 8 برابر آن یعنی 8000 تومان دریافت میکند و به همراه ژتون اولیه خود یعنی 1000 تومان، جمعاً 9000 تومان خواهد داشت.

5. شرط خطی یا Line bet

ضریب: 5 به 1

شرط خطی، که مانند شرط جاده ای است، هنگامی صورت میگیرد که بازیکن ژتون خود را بگونه ای بر روی ستون های سه تایی قرار دهد که دو ستون را دربر یگیرد(جمعاً 6 عدد). در این حالت، بازیکن برنده 5 برابر مبلغ شرط اولیه خود را برنده میشود.

به عنوان مثال مطابق شکل زیر اگر بازیکنی که ژتون 1000 تومانی را شرط خطی بسته باشد، برنده شود (عدد 7 الی 12)، هنگام برنده شدن مبلغ 5000 تومان به همراه ژتون اولیه خود یعنی 6000 تومان به همراه میبرد.

6. شرط 5 تایی یا Five-number bet (مخصوص رولت آمریکایی)

ضریب: 6 به 1

شرط 5 تایی یکی از حالات شرط بندی در بازی رولت است که فقط در بازی آمریکایی انجام میشود.

در این حالت بازیکن ژتون خود را در نقطه تلاقی ستون صفرها (0 و 00) و ستون اعداد 1، 2 و 3 قرار میدهد و هنگامی که یکی از این اعداد برنده شوند، بازیکن 6 برابر ژتون اولیه خود سود خواهد کرد.

به عنوان مثال اگر بازیکن ژتون 1000 تومانی خود را برای شرط 5 تایی قرار داده و برنده شود، مبلغ 6000 تومان به همراه 1000 تومان شرط اولیه خود یعنی 7000 تومان برنده میشود.

شرط خارجی

شرط داخلی به شرط هایی گفته میشود که بازیکن ژتون شرط بندی خود را در خارج محدوده اعداد و بر روی حالات گوناگون بازی قرار میدهد.

تمامی حالات شرط خارجی به نوعی شرط بندی بر روی گروهی از اعداد صفحه بازی رولت است. شرط های خارجی به سه دسته کلی شرط ستونی، شرط دوجین و شرط پول برابر تقسیم میشوند.

این نوع شرط ها شانس برنده شدن بالایی را بهمراه دارند و به همین دلیل ضریب آنها نسبت به گزینه های شرط داخلی، کمتر است.

1. شرط ستون یا Column bet

ضریب: 2 به 1

شرط ستون به شرطی گفته میشود که بازیکن ژتون خود را بر روی یکی از ستونهای افقی (12 عددی) شرط بندی کند.

در بازی رولت 3 ستون 12 عددی وجود دارد که برای شرط بندی آنها باید ژتون را بر روی یکی از ناحیه های مشخص شده با کادر آبی قرار داد.

ضریب 2 به 1 در این نوع شرط یعنی اگر بازیکن یک ژتون به ارزش 1000 تومان را بر روی ستون وسط (یعنی اعداد 2، 5، 8، 11، 14، 17، 20، 23، 26، 29، 32 و 35) شرط بندی کند و برنده شود، وی مبلغ 2000 تومان جایزه دریافت میکند که مجموع آن با ژتون اولیه خود، 3000 تومان میشود.

2. شرط دوجین (12 تایی) یا Dozen bet

ضریب: 2 به 1

شرط دوجین یا 12 تایی نیز همانند شرط ستون بوده و با شرط بندی بر روی یکی از 3 دوجین بازی و قرار دادن ژتون بر روی یکی از نواحی مشخص شده با کادر آبی میتوان بر روی 12 عدد آن دوجین شرط بندی کرد.

دوجین اول اعداد 1 الی 12، دوجین دوم اعداد 13 الی 24 و دوجین سوم اعداد 25 الی 36 را در بر میگیرد.

چنانچه بازیکن در یکی از دوجین ها ژتون 1000 تومانی شرط بندی کرده و برنده شود، با توجه به ضریب 2 به 1 این حالت که مشابه شرط ستون است، وی مبلغ 2000 تومان جایزه دریافت میکند و با ژتون اصلی خود 3000 تومان سرمایه خواهد داشت.

3. شرط پول برابر یا Even money bet

شرط پول برابر به شرط بندی در قسمتهایی از شرط خارجی گفته میشود که نیمی از صفحه بازی رولت را پوشش داده و شانس برنده شدن بازیکن را بالا میبرد.

این نوع شرط بندی به سه دسته شرط عدد زوج یا فرد، عدد قرمز یا مشکلی و نیمه اول یا دوم بازی رولت تقسیم میشود.

با توجه به شانس بالای پیروزی در این نوع شرط بندی، ضریب هر سه دسته این نوع شرط بندی برابر مبلغ شرط است (ضریب 1 به 1)، یعنی اگر بازیکن این نوع شرط را برنده شود، برابر مبلغی که شرط بسته است جایزه دریافت میکند.

شرط عدد زوج یا فرد

ضریب: 1 به 1

هنگامی که بازیکن ژتون خود را در یکی از دو خانه Odd (فرد) یا Even (زوج) که با کادر آبی رنگ مشخص شده اند قرار دهد، بر روی دسته اعداد فرد یا زوج شرط بندی کرده است و درصورت برنده شدن، برابر ارزش ژتون شرط بندی شده جایزه دریافت میکند.

به عنوان مثال اگر بازیکن ژتون 1000 تومانی خود را بر روی Odd یا اعداد فرد قرار داده و برنده شود، وی مبلغ 1000 تومان برنده میشود و مجموع آن با ژتون اولیه خود، 2000 تومان میشود.

شرط خانه قرمز یا مشکی

ضریب: 1 به 1

زمانی که تصمیم بازیکن از شرط بندی رنگ عدد در صفحه بازی رولت باشد (قرمز یا مشکی) وی ژتون خود را بر روی رنگ مورد نظرش در قسمت مشخص شده با کادر آبی در تصویر زیر قرار میدهد و در صورت برنده شدن برابر مبلغ خود دریافت خواهد کرد.

به عنوان مثال اگر بازیکنی که بر روی رنگ مشکلی ژتون 1000 تومانی شرط بندی کرده باشد، برنده شود، مبلغ 1000 تومان دریافت میکند و ژتون اولیه خود را نیز برمیدارد و جمعاً 2000 تومان خواهد داشت.

شرط دو نیمه میز

ضریب: 1 به 1

صفحه بازی رولت دارای دو نیمه است. نیمه اول اعداد 1 الی 18 و نیمه دوم اعداد 19 الی 36 را شامل میشوند.

شرط بندی بر روی یکی از این دو نیمه در بازی رولت امکان پذیر است و بازیکن میتواند با گذاشتن ژتون خود بر روی کادرهای مشخص شده با رنگ آبی، این نوع شرط بندی را انجام دهد.

چنانچه بازیکن برنده این شرط بندی باشد، برابر مبلغی که شرط بندی کرده است جایزه دریافت خواهد نمود.

به عنوان مثال اگر بازیکنی ژتون 1000 تومانی خود را بر روی نیمه اول یعنی اعداد 1 الی 18 شرط بندی کرده و برنده شود، 1000 تومان جایزه دریافت میکند و ژتون اولیه خود را نیز برمیدارد و جمعاً 2000 تومان خواهد داشت.

شروع بازی و برنده شدن

هر میز رولت در کازینو دارای یک متصدی یا Dealer است که وظیفه چرخاندن چرخ بازی و پرداخت ژتون های برنده شدن و دریافت ژتون های بازنده است.

متصدی برای شروع بازی به کسانی که دور میز جمع شده اند اعلام میکند تا شرط های خود را در قسمتی که درنظر دارند قرار دهند. آنها برای این کار حدود 15 الی 20 ثانیه فرصت دارند.

پس از آن متصدی پایان شرط بندی را اعلام کرده و چرخ اعداد رولت را به یک جهت میچرخاند و پس از آن توپ سرامیکی بازی را خلاف جهت چرخ بر روی ریل حاشیه چرخ به حرکت در می آورد.

در برخی از کازینوها و میزها، متصدی ابتدا چرخ و توپ را به حرکت در می آورد و چند ثانیه بعد پایان شرط بندی را اعلام میکند.

پس از گذشت مدت کوتاهی سرعت توپ رولت کم شده و از ریل حاشیه چرخ بازی به داخل آن میفتد و در یکی از خانه های چرخ درحال حرکت رولت متوقف میشود.

آن خانه که توسط توپ مشخص میشود، عدد برنده بوده و متصدی آن عدد را اعلام و شروع به پرداخت و دریافت ژتون ها خواهد کرد. پس از آن دوباره بازی به همین صورت شروع شده و ادامه میابد.

بازی رولت

بازی رولت قدیمی چگونه است ؟

بازی رولت یکی از جذاب‌ ترین بازی‌ های کازینویی می‌ باشد که بلیز پاسکال سازنده ی این بازی، طوری این بازی را طراحی کرد که جایزه نفر اول بر اساس شانس و از روی نقطه ای که چرخ می ایستد، محاسبه شود. این بازی بعد از اختراع بسیار در اروپا و آلمان مورد استقبال مردم قرار گرفت و از محبوبیت زیادی بین آن‌ ها برخوردار شد. پاسکال در اختراع چرخ رولت یک چرخ را در یک جهت می‌ چرخاند و یک توپ کوچک را در جهت دیگر آن پرتاب می‌ کرد.

بعد از گذشت دویست سال از اختراع پاسکال، دو برادر فرانسوی اقدام به افزودن یک صفر به چرخ رولت کردند. زمانی که دو برادر این ایده را در چرخ رولت مطرح کردند، در فرانسه شرط‌ بندی ممنوع بود. در دهه ۱۸۰۰ قمار در نهایت قانونی شد و یکی از آن دو برادر، اولین کازینوی مشهور در جهان را افتتاح کرد. فرانسیس چرخ رولت را به‌ عنوان بازی برتر کازینوی خود معرفی کرد و از آن زمان به بعد این چرخ همواره در کازینو ها به چشم می‌ خورد.

در این بازی بعد از این‌ که بازیکنان بر روی یک خانه با رنگ مشخص انتخاب های خود شرط‌ بندی می‌ کردند دیلر شروع به چرخش توپ در زمین بازی می‌ کرد و توپ پس از کمی چرخش بر روی صفحه بازی، بر روی یک خانه متوقف می‌ شد. پس از توقف توپ، اگر عدد انتخابی فرد با هر عدد و رنگ انتخابی آن خانه یکسان بود و فرد برنده بازی شده بود.

ترفند های بازی رولت

بدون شک همه ما دوست داریم بر سر میزهای رولت در کازینوهای آنلاین و آفلاین بازی کنیم و همیشه برنده شرط بندی در این بازی باشیم. رولت یکی از پرهیجان ترین و بهترین سرگرمی های هر کازینو در هر نقطه دنیاست.

برنده شدن در این بازی ممکن است کمی نیاز به شانس بازیکن داشته باشد ولی با استفاده از ترفند ها و استراتژی های بازی رولت، بازیکنان همیشه برنده این بازی بوده و از طریق بازی رولت درآمد های بسیار بالایی کسب کرده اند.

در این قسمت مقاله برای شما 5 ترفند اصلی و استراتژی مهم بازی رولت که بازیکنان حرفه ای از آنها استفاده میکنند و شرط بندی را برنده میشوند را گردآوری کرده ام.

توجه داشته باشید که برای درک راحت تر این استراتژی ها به جای مبالغ دلار، از تومان استفاده کرده ام ولی شما برای عملی کردن این روشها بخصوص در کازینوهای فیزیکی و آفلاین باید این مبالغ را به صورت دلاری تصور کنید.

پیشنهاد من به شما استفاده از این استراتژی ها به صورت یکسان و بدون افراط سرمایه است، ولی شما میتوانید با مطالعه کامل این 5 ترفند بازی رولت، بهترین آنها را که به سبک بازی شما نزدیکتر است انتخاب و با استفاده از آن شرط بندی را شروع کنید و پیروز بازی رولت باشید.

استراتژی مارتینگل (MARTINGALE)

استراتژی مارتینگل که امروزه در بورس و فارکس نیز کاربرد دارد، بر پایه دوبرابر کردن مبلغ باخته در دور بعد است و هدف آن جایگزین کردن و جبران سرمایه از دست رفته است. مارتینگل بهترین استراتژی بازی رولت محسوب میشود.

اگر افرادی را در کازینو میبینید که ژتونی را روی ژتون قبلی خود روی میز رولت میگذارند، میتوانید حدس بزنید که آنها دارند از استراتژی مارتینگیل استفاده میکنند.

این استراتژی 7 مرحله دارد:

 1. میز رولتی را پیدا کنید که حداقل مبلغ شرط بندی پایین و حداکثر مبلغ شرط بندی بالایی دارد. از کم شروع کردن در بازی رولت بسیار مهم است.
 2. مبلغ کمی را (مثال: 2000 تومان) بر روی قرمز یا مشکی، زوج یا فرد، یا یکی از دو نیمه صفحه شرط بندی کنید.
 3. اگر برنده شدید، با همان مبلغ بازی را ادامه دهید و هرزمان که احساس کردید کافیست، از پای میز بلند شده و دیگر شرط بندی نکنید. برنده شدن 4000 یا 6000 تومان بهتر از برنده نشدن است.
 4. اگر شانس با شما یار نبود و برنده نشدید، مبلغ شرط را دوبرابر کنید (4000 تومان). محل شرط را تغییر ندهید. اگر 2000 تومان روی مشکی باختید، در دور بعد 4000 تومان روی مشکی شرط ببندید.
 5. اگر در دور جدید برنده شدید، دوباره با 2000 تومان یعنی مبلغ شرط اولیه بازی کنید. شما مبلغی که در دور قبل باخته بودید را با دوبرابر کردن شرط جبران کردید پس دوباره با مبلغ اولیه بازی یعنی 2000 تومان بازی کنید.
 6. اگر دوباره بازنده شدید، مبلغ را دوبرابر کنید.
 7. آنقدر این روش را ادامه دهید تا به حداکثر مبلغ شرط بندی آن میز برسید. پس از آن سود خود را برداشته و از سر میز بلند شوید.

استراتژی مارتینگل برعکس (REVERSE MARTINGALE)

روش این استراتژی از اسم آن مشخص است. مارتینگیل برعکس همان استراتژی مارتینگل است با این تقاوت که شما با برنده شدن هر دور مبلغ شرط را در دور بعد بیشتر میکنید و با بازنده شدن در هر دور آن را در دور بعدی کمتر میکنید.

هدف این استراتژی کسب سرمایه با مبالغ بالا در هنگام برنده شدن و به حداقل رساندن ضرر در هنگام باختن است.

استراتژی مارتینگیل برعکس 6 مرحله دارد:

 1. میز رولتی را پیدا کنید که حداقل مبلغ شرط بندی پایین و حداکثر مبلغ شرط بندی بالایی دارد.
 2. مبلغ کمی را (مثال: 2000 تومان) بر روی قرمز یا مشکی، زوج یا فرد، یا یکی از دو نیمه صفحه شرط بندی کنید.
 3. قسمت شرط بندی را تا هنگام ترک میز تغییر ندهید. در صورت باختن شرط، مبلغ شرط را در دو بعد کمتر و کمتر کنید.
 4. هنگامی که برنده شدید، مبلغ شرط بندی را دوبرابر کنید ولی قسمتی که بر روی آن شرط بندی کرده اید را تغییر ندهید.
 5. هنگامی که میبرید، مبلغ شرط را دوبرابر کنید.
 6. هنگامی که میبازید، به مبلغ اولیه شرط خود (2000 تومان) برگردید و در دور آینده با آن بازی کنید.

استراتژی دالامبر (D’ALEMBERT)

استراتژی دالامبر را ریاضی دان فرانسوی با همین نام ابداع نموده است. این روش نسبت به روش مارتینگیل و مارتینگیل برعکس امن تر بوده و شانس برنده شدن بیشتری دارد.

این روش ساده بازی رولت بر پایه افزایش یا کاهش به میزان یک واحد است (1 دلار یا 1000 تومان یا هر واحد دیگری).

استراتژی دالامبر 5 مرحله دارد:

 1. میز رولتی را پیدا کنید که حداقل مبلغ شرط بندی پایین و حداکثر مبلغ شرط بندی بالایی دارد.
 2. مبلغ کمی را (مثال: 1000 تومان) بر روی قرمز یا مشکی، زوج یا فرد، یا یکی از دو نیمه صفحه شرط بندی کنید و تا پایان آن را تغییر ندهید.
 3. هنگامی میز بازی را ترک کنید که دورهایی که برنده شده اید حداقل برابر دورهای باشد که بازنده بوده اید.
 4. اگر چندبار پشت سر هم بازنده شدید، بازی کنید تا به اندازه آنها برنده شوید. اگر برنده هستید، آنقدر بازی کنید تا مبالغی که در دورهای گذشته از دست داده اید با برنده شدن در این دورها جبران شود.
 5. هنگامی که تعداد دورهای برنده برابر با دورهای بازنده بود، سرمایه ای که کسب کرده اید را برداشته و میز بازی رولت را ترک کنید.

اگر شما با استفاده از استراتژی دالامبر به تعداد برابر دور بازنده و برنده برسید، سرمایه کسب کرده اید. به عنوان مثال اگر شما 10000 تومان برو روی رنگ قرمز شرط بندی کرده باشید و و بازنده دور اول بشوید، در دور دوم 11000 تومان شرط بندی کنید، اگر باز هم بازنده شدید، این بار در دور سوم 12000 تومان شرط بندی کنید.

این دور برنده می شوید، پس برای دور بعد دوباره 11000 تومان شرط بندی کنید و هنگامی که دوباره برنده شوید و تعداد دورهای بازنده و برنده شما برابر شد، سرمایه خود را برداشته و میز را ترک کنید.

شما دو دور بازنده و دو دور برنده بودید پس به صورت ریاضی میتوان گفت:

2000+ = 11000 + 12000 + 11000 – 10000 –

شما در انتها 2000 تومان برنده شده اید با این که تعداد دورهای برنده و بازنده شما یکسان بوده اند. یکی از بزرگترین مشکلات این استراتژی به خاطر سپردن اعداد و سود و ضرر و تعداد دفعات برد و باخت است.

استراتژی فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان مشهور ایتالیایی در اوایل قرن سیزدهم میلادی اعداد فیبوناچی و ضریب طلایی را معرفی کرد که امروزه این نظریه مهم ریاضی در بسیاری از علوم کاربرد بسزایی دارد.

استراتژی فیبوناچی در بازی رولت نیز براساس همین نظریه طراحی شده است. تعریف اعداد فیبوناچی به این صورت است:

غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آیند.

به ایت ترتیب اعداد فیبوناچی به این صورت است:

0-1-1-2-3-5-8-13-21-43-55-89

این روند ادامه دارد و عدد بعدی این مجموعه حاصل جمع 55 و 89 یعنی 144 میشود.

کاربرد استراتژی فیبوناچی در بازی رولت به این صورت است که مجموع شرط هایی که در دو دور گذشته بسته اید را در دور جدید شرط بندی میکنید.

با این استراتژی بازیکنان میتوانند حتی با داشتن تعداد دورهای برنده کمتر نسبت به تعداد دورهایی که در آن باخته اند، با به دست آوردن سود میز بازی رولت را ترک کنند.

استراتژی فیبوناچی دارای 5 مرحله است:

 1. میز رولتی را پیدا کنید که حداقل مبلغ شرط بندی پایین و حداکثر مبلغ شرط بندی بالایی دارد.
 2. مبلغ کمی را (مثال: 1000 تومان) بر روی قرمز یا مشکی، زوج یا فرد، یا یکی از دو نیمه صفحه شرط بندی کنید و تا پایان آن را تغییر ندهید.
 3. اگر در این دور بازنده شدید، مبلغ شرط خود را با توجه به فرمول فیبوناچی بیشتر کنید. اگر مبلغ شرط شما 1000 تومان بود، باز هم 1000 تومان شرط بندی کنید و اگر در دور سوم هم باحتید، مبلغ را به 2000 تومان یعنی 1000 تومان + 1000 تومان، افزایش دهید.
 4. هنگامی که برنده یک دور شدید، در دور بعد دو عدد پایینتر شرط بندی کنید. یعنی اگر در دوری که 5000 تومان شرط بستید و برنده شدید، دور بعد از آن 2000 تومان شرط بندی کنید.
 5. برای اینکه با داشتن مبلغ بیشتر از زمانی که بازی را شروع کردید، میز را ترک کنید، زمانی این کار را انجام دهید که در چند دور پشت سر هم برنده بازی شده اید.

به عنوان مثال برای درک راحت تر این استراتژی به دورهای بازی رولت در زیر دقت کنید:

دور 1: شرط بندی روی رنگ مشکی – 1000 تومان – بازنده
دور 2: شرط بندی روی رنگ مشکی – 1000 تومان – بازنده
دور 3: شرط بندی روی رنگ مشکی – 2000 تومان – بازنده
دور 4: شرط بندی روی رنگ مشکی – 3000 تومان – بازنده
دور 5: شرط بندی روی رنگ مشکی – 5000 تومان – برنده
دور 6: شرط بندی روی رنگ مشکی – 2000 تومان – بازنده
دور 7: شرط بندی روی رنگ مشکی – 3000 تومان – برنده
دور 8: شرط بندی روی رنگ مشکی – 1000 تومان – برنده
دور 9: شرط بندی روی رنگ مشکی – 1000 تومان – برنده

نتیجه:

1000+ = 1000 + 1000 + 3000 + 2000 – 5000 + 3000 – 2000 – 1000 – 1000 –

حتی با اینکه بازیکن در این بازی 5 دور بازنده و 4 دور برنده بازی رولت بوده، بازهم در پایان بازی و هنگام ترک میز سرمایه اصلی خود را همراه با 1000 تومان سود بیشتر برداشت کرده است.

از نقاط منفی این استراتژی، همانند استراتژی دلامبر، به خاطر سپردن اعداد فیبوناچی و محاسبات ریاضی مورد نیاز برای این استراتژی است که البته با اندکی تمرین این کار برای بازیکن حرفه ای ساده و پیش پا افتاده خواهد شد.

استراتژی جیمزباند

استراتژی جیمزباند توسط این فلمینگ نویسنده رمانهای جیمزباند 007، در کتاب کازینو رویال در سال 1953 معرفی شد.

وی در کتابش به شخصیت اصلی یعنی جیمزباند اشاره میکند که استراتژی بی عیب نقض خود را که هرشب برای برنده شدن مبلغی برای “یک شام خوب و کامل” از آن استفاده میکند، توضیح میدهد.

برای این استراتژی باید حداقل 200000 (دویست هزار تومان) پول شرط بندی کرد. این استراتژی 3 مرحله ساده دارد.

 1. 140000 تومان بر روی نیمه دوم اعداد یعنی 19 الی 36 شرط بندی میکنید.
 2. 50000 تومان بر روی اعداد 13 الی 18 به صورت شرط خطی شرط بندی میکنید.
 3. 10000 تومان بر روی عدد صفر شرط بندی میکنید (صرفاً برای احتیاط).

اگر واقعاً شانس با شما همراه نباشد و عددی بین 1 تا 12 برنده شود، شما 200000 تومان از دست داده اید و باید از استراتژی مارتینگیل برای جبران آن استفاده کنید. اما اگر برنده شوید، و احتمال برنده شدن شما هم بسیار زیاد است، بین 80000 تا 160000 تومان برنده خواهید شد.

اگر عدد برنده در نیمه دوم باشد (19 الی 36) شما 80000 تومان برنده میشود. اگر عدد برنده میان اعداد 13 الی 18 باشد، 100000 تومان برنده میشوید، و اگر 0 عدد برنده باشد، شما 160000 تومان برنده میشوید و در همه حالات 200000 تومان شرط اولیه خود را نیز برداشت خواهید کرد.

بازی رولت اروپایی

در اواسط قرون وسطی بازی قمار با این گونه کارت ها و ورق ها در تمام مناطق کشور های اروپایی رایج شده بود. به گونه ای که این بازی ها یک بخش جدا نشدنی از زندگی مرفه ثروتمندان و افراد مشهور در آن جوامع بود. در گذشته بازی رولت زنده در بسیاری از قصر ها و می خانه ها روی میز های ماهوتی یا میز هایی از جنس چوب های درخت بلوط که بعضی از آن ها طرح و کنده کاری های زیبایی دارند به این بازی اروپایی مشغول بوده اند. اما امروزه بازی رولت آنلاین در سایت های شرط بندی برگزار می شود.

در آموزش بازی رولت انجام این بازی برای مشخص شدن رنگ تاس و عدد خانه برنده در بازی دیلر یا کارت پخش کن چرخ بازی را می چرخاند. و پس از آن با استفاده از توپ کوچکی در جهت مخالف دستگاه رولت به چرخش در می آورند و آن توپ کوچک در یکی از خانه های رنگی و شماره دار بر روی زمین بازی رولت قرار می گیرد. فرد برنده در طی انجام این بازی کسی خواهد بود که روی رنگ و یا اعداد درست در بازی شرط بسته باشد.

رولت

آموزش بازی رولت روسی

بازی رولت روسی آن طور که شما فکر می‌کنید، نیست و با بازی رولت کازینو فرق دارد و یک بازی مرگبار و مهیج محسوب می ‌شود. این بازی با یک تفنگ و گلوله ‌های آن انجام می ‌شود و به نوعی قمار بر روی مرگ و زندگی یک شخص محسوب می ‌شود. این بازی را برخی کازینو ها و سایت ‌های شرط بندی ارائه می ‌کنند که طرفداران خاص خود را دارد و البته هنوز همانند نسخه ‌های دیگر مانند رولت قدیمی جا نیفتاده است. ولی گیمر ها که همواره به دنبال یافتن بازی جدیدی هستند، این بازی را می ‌شناسند و برروی آن قمار می ‌کنند.

طریقه بازی بدین صورت است که در اختیار یک بازیکن یک تفنگ با یک تیر قرار می ‌دهند و او با چرخاندن سیلندر و ایستادن آن، شانس خود را برای کشتن فرد مقابل خود پیدا می‌کند. یعنی شلیک شدن یک گلوله از هفت تیر به این موضوع مرتبط است که شانس شما در چرخاندن یک سیلندر چقدر خوب باشد تا گلوله برای شما آماده شلیک شود. احتمال شلیک شدن که منجر به کشته شدن آن فرد هم می ‌شود در هر بار 1/6 یا تقریبا 16.67 درصد است که این احتمال هر بار با شلیک شدن یا نشدن تیز افزایش یا کاهش می ‌یابد.

البته استراتژی‌ های ارائه شده در تعداد تیر ها و شلیک کردن در کازینو ها و سایت ‌های شرط بندی که این بازی را ارائه می ‌دهند متفاوت است ولی در اصل هدف همانی است که گفته شد.

سود های حاصل از این بازی چقدر می باشد ؟

برای اینکه بتوانید سود بسیار خوبی به دست آورید باید برنده این بازی شوید. برای برنده شدن بعد از این که همه شرکت ‌کنندگان به مبلغ مورد نظر ژتون دریافت کردند باید روی حالت‌ های خاص در مورد عددی که توپ روی آن می‌ایستد شرط ‌بندند. یک بازیکن رولت می ‌تواند روی خود عدد، رنگ عدد، زوج و فرد بودن عدد و یا حالت ‌های دیگر شرط ببندد، که در صورت رخ دادن هرکدام از حالت‌ ها بسته به قانون آن نوع شرط، سود به بازیکن تعلق می‌گیرد.

این بازی نیز همانند بازی کازینویی پوکر و انفجار و اسلات جزو بازی های درآمد زای کازینویی می باشد که می توان با انجام یک بازی درست و فکر شده در آن سود های زیادی را نیز به دست آورد. البته دخالت شانس بازیکن نیز در این بازی نسبت به بازی های دیگری که به شما معرفی کردیم بسیار بیشتر می باشد اما با این حال عده بسیار زیادی هستند که ترجیح می دهند به دلیل بالا بودن سود هایی که می توانند از این بازی دریافت کنند وقت بسیار زیادی را برای یادگیری تکنیک های آن و حرفه ای شدن در آن بگذارند. مهم ترین نکته در سودآوری یادگرفتن ترفند این بازی است.

بازی رولت

بهترین سایت شرط بندی roulette

آموزش بازی رولت

سایت های شرط بندی زیادی این بازی را ارائه داده اند. اما باید معتبر ترین سایت ها را انتخاب کنید که بدانید نمی شود بازی را هک کرد. هم چنین بازی های سایت به طور مداوم آپدیت شوند. تعداد سایت های شرط بندی معتبر معدود است که در میان آن ها می توانید بهترین را با ضرایب بالاتر انتخاب کنید. در این مورد توصیه ما به شما چیتا بت می باشد.

۱۱ نظرات
 1. یادگار گفته

  روش انجام بازی رولت چگونه است؟

  1. بت فوروارد گفته

   در بازی رولت یک چرخ یا گردانه وجود دارد که در اصل نام “رولت” هم از همین چرخ (در زبان فرانسوی) گرفته شده است. دیلر بازی (فردی که مسئول انجام بازی است) چرخ رولت را می‌چرخاند و یک توپ کوچک را در خلاف جهت چرخش چرخ، به حرکت درمی‌آورد. این چرخ اعداد مختلف (۱تا۳۶) با دو رنگ مختلف (مشکی و قرمز) را در دور خود دارد، که درنهایت توپ در خانه یکی از این اعداد خواهد ایستاد.

 2. حسن گفته

  برنده نهایی بازی رولت کیست؟

  1. بت فوروارد گفته

   پس از توقف توپ، اگر عدد انتخابی فرد با هر عدد و رنگ انتخابی آن خانه یکسان بود و فرد برنده بازی شده بود.

 3. کامرانی گفته

  در سایت چیتابت برای بازی رولت بونوس در نظر گرفته میشود؟

  1. بت فوروارد گفته

   بله بونوس های مختلف خوش‌آمد گویی، روزانه و هفتگی برای این بازی در نظر گرفته شده است.

   1. بت فوروارد گفته

    بدون شک به هیچ عنوان نمی‌توان بازی انفجار را هک کرد. این بازی دارای الگوریتم های بسیار پیچیده است که نمیتوان به هیچ عنوان به آن نفوذ کرد. تنها راه موفقیت در این بازی تحلیل ضرایب می‌باشد.

 4. مهسا گفته

  راه برنده شدن در بازی رولت چیست؟

  1. بت فوروارد گفته

   برنده شدن در این بازی نیز بسیار ساده است و بازیکن باید با استفاده از استراتژی مورد نظر خود، حدس بزند که توپ رولت در کدام یک از خانه های چرخ رولت متوقف میشود.
   الیته بازیکن میتواند بردن خود را به شانس خود واگذار کند و بدون استراتژی وارد بازی شود. برنده شدن وی به دور از ذهن نیست و میتواند اتفاق بیفتد و بازیکن سود فراوانی بکند.

 5. حسین گفته

  آیا بازی رولت سایت چیتابت معتبر است؟

  1. بت فوروارد گفته

   در سایت چیتابت همه بازی ها عادلانه و به صورت اتوماتیک میباشد و از سمت بهترین پرووایدرها ارائه میشود. بدون شک معتبر ترین سایتی که بازی رولت را با استاندارد ترین روش و بهترین دیلرها اجرا میکند سایت چیتابت است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار سئو و بهینه سازی فروش بکلینک طراحی سایت اصفهان چیتا بت سایت شرط بندی چیتا بت چیتا بت فارسی