دریافت جایزه و بونوس رایگان شروع بازی و ثبت نام

آموزش شرط بندی فوتبال و اصطلاحات رایج آن

با افزایش معلومات و صبر و حوصله خواهید توانست قدم به قدم در این راه پیشرفت کنید و به یک حرفه ای تبدیل شوید و بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال را داشته باشید.

 

قطعا برای بیشتر کسانی که علاقه به مبحث شرط بندی دارند همیشه دغدغه ای وجود دارد که چگونه باید موفق شد؟چگونه در شرط بندی های‌ مختلف درآمد خوبی بدست آورند؟

 

چیتا بت: به طور کلی هدف کاربری که شرط بندی می‌کند در کنار تفریح سود آوری و کسب درآمد است اما باید بدانید که همیشه داستان از این قرار نیست و باید شما تجربه باخت و مدیریت آن را نیز داشته باشید و باخت غیر قابل فرار است و برنده بودن همیشگی نیست.

 

حتی بهترین و قوی ترین شرط بندان هم دچار باخت می شوند و شما باید همیشه این موضوع را در نظر بگیرید.

 

مهمترین اصطلاحات شرط بندی فوتبال چیست؟

1- ضریب برد

در تمامی پیش بینی های‌ ما یک ضریب برد در مقابل هر موقعیت «لاین» پیش بینی موجود است که با استفاده از آن میتوان مبلغ برد را محاسبه کرد. کافی است از فرمول میزان برد استفاده کنیم:

 

2- فسخ

منظور این است که ما نه برنده شده ایم و نه بازنده و کل مبلغ پیش بینی به حساب ما باز خواهد گشت.

 

3- نصف برد

هر گاه اصطلاح نصف برد به کار میرود به معنای این است که شما نیمی از میزان برد که در بند ۱ به آن اشاره شده است را برده اید. پس کل مبلغ پیش بینی و نیمی از میزان برد، به حساب شما باز گردانده خواهد شد.

 

4 – نصف باخت

هر گاه اصطلاح نصف باخت به کار می رود، به معنای این است که شما نیمی ازمبلغ پیش بینی را از دست داده اید و نیمی دیگر به حساب شما باز گردانده خواهد شد.

 

5- کامل برد

بدین معنا است که شما کامل برده اید و کل مبلغ پیش بینی به اضافه مبلغ میزان برد به حساب شما باز گردانده خواهد شد.

 

6- کامل باخت

بدین معنا است که ما کل مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم.

 

7- پیش بینی تکی

در پیش بینی تکی ضریب شرط پیش بینی تکی انتخاب شده در مبلغی که شما شرط بندی کرده اید ضرب شده و اگر شرط با برد همراه شود به حساب شخص واریز می‌شود. و اگر شرط با باخت همراه شود تمام مبلغ شرط بندی شده را شخص خواهد باخت.

 

8- پیش بینی میکس

در پیش بینی میکس که به آن کمبو هم گفته می شود چند شرط مختلف را همزمان با هم انتخاب میکنیم و ضریب آن به وسیله ی حاصل ضرب تمام ضرایب شرط ها در همدیگر به دست می آید. دقت داشته باشید که پیش بینی از نوع میکش شما از هر بازی حداکثر یک گزینه را می توانید انتخاب کنید و امکان انتخاب دو گزینه در یک بازی برای شما وجود ندارد.

بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال

این نوع پیش بینی ترکیبی از پیش بینی های‌ تکی و میکس میباشد مثلا فرض کنید شما چهار شرط برد رئال با ضریب ۲ ، برد اتلتیکومادرید با ضریب ۳ ، برد یوونتوس با ضریب ۴ و برد پاری سن ژرمن با ضریب ۵ را انتخاب کرده باشید آنگاه ترکیب های‌ حاصل از پیش بینی های‌ شما به صورت ترکیب های‌:

 

۱ از ۴ ، ۲ از ۴ ، ۳ از ۴ و ۴ از ۴

 

میباشند که در زیر نحوه ی محاسبه ی هرکدام از ترکیب ها را برای شما توضیح خواهیم داد. توجه داشته باشید در این نوع پیش بینی به جز ترکیب ۴ از ۴ «که هیچ فرقی با میکس ندارد» با باخت یکی از شرط ها بقیه شرط ها باخت نمیشوند و فقط ترکیب هایی که دارای این شرط ها باشند با باخت مواجه می شوند.

 

ترکیب ۱ از ۴

این ترکیب ها ۴ گزینه ی جداگانه ی برد رئال با ضریب ۲ ، برد اتلتیکو با ضریب ۳ ، برد یوونتوس با ضریب ۴ ، برد پاریسن ژرمن با ضریب ۵ بوده و حداکثر ضریب پرداختی برای آن در صورتی اتفاق می افتد که تمام شرط های‌ ما با برد همراه شوند ضریب برد ما می شود مجموع تمام ضرایب یعنی:

 

۱۴ = ۵ + ۴ +۳ +۲

 

و اگر هرکدام از شرط ها باخت شوند فقط همان شرط از بین رفته و بقیه ی شرط ها تا مادامی که برنده باشند از بین نمی روند. مثلا اگر شرط مربوط به رئال مادرید را ببازیم و شرط مربوط به اتلتیکو ، یوونتوس و پاریسن ژرمن را ببریم آنگاه شرط مربوط به رئال مادرید از بین رفته و ضریب ما برابر با ۱۲ = ۵ + ۴ + ۳ خواهد بود.

 

ترکیب های ۲ از ۴

این ترکیب ها شامل تمام حالت های‌ دو گانه از ۴ شرط انتخاب شده ی ما می باشد که شامل:

 

= برد رئال و برد اتلتیکو

= برد رئال و برد یوونتوس

= برد رئال و برد پاریسن ژرمن

= برد اتلتیکو و برد یوونتوس

= برد اتلتیکو و برد پاریسن ژرمن

= برد یوونتوس و برد پاریسن ژرمن

 

میباشد که ضریب هر کدام از حالت ها به وسیله ی حاصل ضرب ضریب های‌ دو شرط داخل آن حالت به دست می آید مثلا در ترکیب برد رئال و برد اتلتیکوضریب این حالت می شود ۶ = ۲ * ۳ ، یا حالت برد اتلتیکو و برد یوونتوس ضریب می شود ۱۲ = ۳ * ۴ و حداکثر ضریب ما از جمع ضرایب تمام حالت ها با همدیگر به دست می آید که می‌شود:

 

71= 6 + 8 + 10 + ۱۲ + ۱۵ + ۲۰

 

دقت داشته باشید که اگر یکی از شرط های‌ ما با باخت همراه شود فقط همان حالت هایی که این شرط ها را داشته اند باخت می شوند و بقیه ی حالت ها برنده خواهند بود مثلا اگر شرط برد رئال را باخته و بقیه ی شرط ها را ببریم آنگاه سه حالتی که برد رئال را دارند حذف شده و ۳ ترکیب:

 

= برد اتلتیکو و برد یوونتوس

= برد اتلتیکو و برد پاری سن ژرمن

= برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن

را خواهیم برد و ضریب برد ما می‌شود مجموع ۳ حالت برنده یعنی ۴۷ = ۱۲ + ۱۵ + ۲۰

 

یا مثلا اگر شرط های‌ برد رئال و برد اتلتیکوبا باخت همراه شوند آنگاه تمام حالت هایی که برد اتلتیکو و برد رئال در آن ها بوده حذف شده و بنابراین فقط حالت برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن باقی خواهد ماند و ضریب برد ما برابر ۲۰= ۴*۵ خواهد بود.

 

شرط بندی در بهترین سایت پیش بینی فوتبال

ترکیب های ۳ از ۴

این ترکیب ها شامل تمام حالت های‌ 3 گانه از ۴ شرط انتخاب شده ی ما می باشد که شامل:

 

1

برد رئال

برد اتلتیکو

برد یوونتوس

 

2

برد رئال

برد اتلتیکو

برد پاری سن ژرمن

 

3

برد رئال

برد یوونتوس

برد پاری سن ژرمن

 

4

برد اتلتیکو

برد یوونتوس

و برد پاری سن ژرمن می باشد.

 

تمام توضیحات مربوط به چگونگی محاسبه برد و باخت ها و ضرایب همانند ترکیب های‌ ۲ از ۴ بوده با این تفاوت که در ترکیب های‌ ۲ از ۴ ما حالت های‌ دوگانه ی شرط ها را به کار میبردیم و در ترکیب های‌ ۳ از ۴ حالت های‌ سه گانه ی شرط ها را به کار میبریم.

ترکیب ۴ از ۴

این ترکیب فقط دارای یک حالت برد رئال ، برد اتلتیکو ، برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن بوده و هیچ فرقی با میکس چهارتایی این شرط ها ندارد و نحوه ی برد و باخت در آن درست مثل میکس بوده که با باخت یکی از شرط ها تمام ترکیب ما با باخت مواجه می‌شود و ضریب ما نیز به مانند میکس از ضرب تمام شرط ها در هم ایجاد می‌شود یعنی

 

۱۲۰ = ۲ * ۳ * ۴ * ۵

 

دقت داشته باشید که در شرط بندی به صورت سیستمی حالت های‌ ممکن ما برای n شرط از ترکیب های‌ ۱ گانه شروع شده و به n گانه ختم می‌شود مثلا برای ۵ شرط ترکیب های‌ ممکن ما شامل «۱ از ۵» ، «۲ از ۵» ، «۳ از ۵» ، «۴ از ۵» و «۵ از ۵» میباشد و چیزی به نام ترکیب ۶ گانه «۶ از ۵» وجود ندارد.

آموزش شرط بندی فوتبال تکی و میکس

قبلا و در اوایل رو شدن این نوع شرط بندی در ایران تصور بر این بود که شما فقط می توانید بر روی برد یکی از تیم ها و یا حتی مساوی تیم ها پیش بینی کتنید! اما شرایط امروزه فرق کرده است و شما می توانید برای پیش بینی هر بازی بیش از ۳۰۰ مورد در دسترس داشته باشید! این مواردی تمامی فاکتور های قابل شمارش بازی ها را مد نظر گرفته است و شما می توانید از تعداد تیکر ها، نتیجه در نیمه اول، برنده نیمه دوم، تعداد کرنر ها، تعداد پنالی ها و … را هم انتخاب کنید. هر یک از این گزینه ها یک عدد را به عنوان ضریب در اختیار دارند. این ضریب ثابت جهانی دارد و به شکلی نیست که بگوییم در سایت ها با یک دیگر متفاوت می باشد. همچنین باید بگوییم که این ضرایب از حدود یک هفته قبل در سایت های شرط بندی مشخص می شود.

اما می توان با بعضی از روش های برقراری شرط این ضریب را برای خود ارتقاء ببخشید. در ادامه در این مورد خواهید شنید. اما سود ار این پیش بینی ها شما تا به اینجا مشخص شده است. در واقع در آموزش شرط بندی فوتبال باید این گونه بگوییم که شما می توانید پولی که برای شرط بندی در نظر می گیرد ضرب در ضریب گزینه انتخابی شما می شود و در صورت درست از آب درآمدن مورد توجه شما حاصل ضرب این دو عدد سود شما می باشد! با کمی دقت می توانید درک کنید که خیلی راحت می توانید پول های خود را با یک پیش بینی ساده چند برابر کنید.  به این روش شرط بندی تکی می گویند.

آموزش شرط بندی فوتبال میکس و سیستمی

2 مدل مطرح و رایج در آموزش شرط بندی فوتبال به شرح زیر می باشد :

  • آموزش شرط بندی فوتبال میکس : شما در این روش باید توجه داشته باشید که می توانید تا سقف ۸ بازی را به صورت همزمان می توانید شرط بندی کنید. این یعنی شما یک شرط دارید که می تواند تا ۸ مورد را شامل شود. نکته مهم در مورد ضریب در این روش می باشد که میانگینی از ضریب بازی های شما می باشد. این رقم به مراتب از دیگر گزینه های پیش روی شما مهم تر می باشد. پس ساده از کنار آن ها گذر نکنید چرا که تمامی کاربران حرفه ای ترجیح بر انتخاب روش میکس را دارند.
  • آموزش شرط بندی فوتبال سیستمی :  یکی دیگر از روش هایی که به تازگی آموزش شرط بندی فوتبال در سایت ها از آن بهره می بند روش سیستمی می باشد. شباهت بالای روش میکس و سیستمی قابل شهود می باشد و تنها تفاوت ممکن مربوط به جایی می شود که شما با از دست دادن یک با چند گزینه مورد نظر کل شرط را از دست نمی دهید و فقط با هر باخت ضریب شما کاهش پیدا می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار بازی انفجار سئو و بهینه سازی فروش بکلینک طراحی سایت اصفهان چیتا بت سایت شرط بندی چیتا بت چیتا بت فارسی